Wellness pracovník - masérske služby, kurz akreditovaný MŠ SR


Nový vzdelávací program WELLNESS PRACOVNÍK - MASÉRSKE SLUŽBY, akreditovaný MŠ SR. Kurz je v rozsahu 320 hodín, 100 hodín teória 220 hodín praktická výučba. Vyučovanie je rozdelené v troch vyučovacích blokoch vždy po 10 + 10 + 10 dní intenzívnej výučby + záverečné skúšky

Obsahom výučby je anatómia, fyziológia, teória masáže, prvá pomoc, hygiena, psychológia,  praktická výučba masáže, základy práce vo wellness, saunovanie, saunové rituály a marketing podnikania.

Kurz je ukončený záverečnými skúškami. Úspešní absolventi získajú osvedčenie, ktoré oprávňuje sa zamestnať vo wellness zariadeniach ako wellness pracovník - masér a po absolvovaní kvalifikačnej skúšky na FTVŠ Bratislava, alebo v sídle Slovenskej komory Wellness pracovníkov vo Vrútkach, požiadať o živnostenský list a otvoriť si súkromnú masérsku prax.
Odborným garantom tohoto kurzu je  RNDr. Ján Šmída lektor na Univerzite Cyrila Metoda v Trnave, inštitút fyzioterapie v Piešťanoch. Teóriu a praktickú masáž vedú Mgr. Miroslav a Lubomír Masárovci - fyzioterapeuti s dlhoročnou praxou.

V cene kurzu sú učebné texty a DVD s postupom masáže. Možnosť vydať certifikované osvedčenie v AJ a NJ za poplatok 20.-eur.
Na kurz si prineste kompletné biele oblečenie, min 5 ks biele tričká, dve osušky a uterák. Plachty na masérske stoly máte v cene kurzu.
Pre nástupom na kurz odporúčame chodidlá ošetriť pedikúrou.
Termín rozdelenia kurzu do troch blokov :
                                          


                                                     


                                                       03.01. - 12.01.2024 I. časť
                                                       22.01. - 31.01.2024 II. časť
                                                       12.02. - 21.02.2024 III. časť          
Kurz je možné prefinancovať aj cez Úrad práce tzv. REPAS - ako rekvalifikáciu,Nestrať prácu - vzdelávaj sa , prosíme o tejto možnosti sa informujte na našich telef. číslach, 0907860200 alebo 0905447282.
                 

 

 

TERMÍNY KURZOV

03.01. - 21.02.2024 - voľný

 

PRIHLÁŠKA NA KURZ

Výber termínu:

03.01. - 21.02.2024 - voľný

Cena:

 
799,00
Kúpiť
+
Dokončiť nákup