Wellness pracovník - masérske služby, kurz akreditovaný MŠ SR


Nový vzdelávací program WELLNESS PRACOVNÍK - MASÉRSKE SLUŽBY, akreditovaný MŠ SR. Kurz je v rozsahu 320 hodín, 100 hodín teória 220 hodín praktická výučba. Vyučovanie je rozdelené v troch vyučovacích blokoch vždy po 10 + 10 + 10 dní intenzívnej výučby + záverečné skúšky

Obsahom výučby je anatómia, fyziológia, teória masáže, prvá pomoc, hygiena, psychológia,  praktická výučba masáže, základy práce vo wellness, saunovanie, saunové rituály a marketing podnikania.

Kurz je ukončený záverečnými skúškami. Úspešní absolventi získajú osvedčenie, ktoré oprávňuje sa zamestnať vo wellness zariadeniach ako wellness pracovník - masér a po absolvovaní kvalifikačnej skúšky na FTVŠ Bratislava, alebo v Slovenskej komore Wellness pracovníkov, môže požiadať o živnostenský list a otvoriť si súkromnú masérsku prax.
Odborným garantom tohoto kurzu je  RNDr. Ján Šmída lektor na Univerzite Cyrila Metoda v Trnave, inštitút fyzioterapie v Piešťanoch.

V cene kurzu sú tlačené učebné texty a videopostup  masáže. Možnosť vydať certifikované osvedčenie v AJ a NJ za poplatok 20.-eur.

Na kurz si prineste kompletné biele oblečenie, min 5 ks biele tričká, dve osušky a dva uteráky. Plachty na masérske stoly, máte v cene kurzu.
Možnosť bezplatného parkovania na vlastnom parkovisku, priamo pred masérskou školou.
Termín rozdelenia kurzu do troch blokov : I.časť 16.09. - 25.09.2024, II.časť 07.10 - 16.10.2024, III.časť 28.10. - 06.11.2024          
Kurz je možné prefinancovať aj cez Úrad práce tzv. REPAS - ako rekvalifikáciu, prosíme o tejto možnosti sa informujte na našich telef. číslach, 0907860200 alebo 0905447282.
                 

 

 

TERMÍNY KURZOV

01.05. - 19.06.2024 - obsadený

16.09. - 06.11.2024 - voľný

 

PRIHLÁŠKA NA KURZ

Výber termínu:

Cena:

 
799,00
Kúpiť
+
Dokončiť nákup