Naši absolventi

 

Kvalitu výučby v našej masérskej škole dokazuje aj to, že niektorí naši absolventi sú dnes úspešní majitelia a učitelia vo svojich vlastných i iných masérskych školách. Títo u nás najskôr absolvovali základný masérsky kurz a potom mnohé ďalšie nadstavbové kurzy. Niektorí z nich spĺňali podmienky akreditácie MŠ SR a založili vlastné vzdelávacie zariadenia. Mnohí z tých, ktorí nesplnili tieto podmienky, aspoň vyučujú v Akadémiách vzdelávania, alebo súkromne techniky, ktoré sa u nás naučili. Tu Vám predkladáme prehľad ďalších masérskych škôl, ktoré vlastnia naši absolventi :

 


Eva Kačková - Zamas Martin - Vrútky, naša najúspešnejšia žiačka, ktorá je zároveň prezidentkou Slovenskej komory masérskych škôl.

Jozef Gežo - Reminy  - Turčianské Teplice

Róbert Mizerák - Rogamiz Žiar n.Hronom

 

Ďalej uvádzame zoznam učiteľov v niektorých týchto školách a Akadémiách vzdelávania, ktorí sú taktiež absolventi kurzov našej masérskej školy REMAS Piešťany :

 

Mgr. Eva Maláková vyučuje u p. Geža - Reminy,Kozmetickú lymfodrenáž a Lymfodenáž celého tela

Ľudmila Smreková vyučuje u p. Geža - Reminy, Shiatsu - japonská masáž

lveta Ledvényiová vyučuje u p.Geža -Reminy, Ref.masáž chodidla

Miroslav Králik vyučuje u p. Kačkovej - Zamas, Bankovanie

Mgr.Alexandra Ruttkayová vyučuje u p. Vavroviča - Škomas, Lymfodrenáž celého tela

Jarmila Sedláková vyučuje u p.Mizeráka - Rogamiz, Reflexnú masáž chodidla

 

Pani Jana Petriskova vyučovala u p. Kačkovej Kozmetickú lymfo a reflexnú masáž chodidla, dnes tieto a mnohé iné techniky, ktoré sa naučila v REMASE vyučuje vo vlastnej masérskej škole INPROV Brno a Bratislava

Barbora Bajzíková vyučuje v Rege Trenčín Klasickú masáž,  Bankovanie a Lymfodrenáž

Ivan Benko - vyučuje Klasickú masáž v Akadémii vzdelávania v Lipt.Mikuláši

Radoslav Jambrich vyučuje viacero našich techník vo svojom masérskom salóne v Bratislave

Radko Legát taktiež vyučuje viacero našich masérskych techník vo svojom masérskom salóne v Martine

 

Mnohí taktiež používajú naše kompletne okopírované učebné texty.

Napr. p. Mizerák v Žiari n.Hronom a p. Gežo v Martine.

 

Títo naši absolventi boli veľmi šikovní a tak dobre sme ich to naučili, že môžu tieto techniky ďalej úspešne vyučovať v iných masérskych školách. Želáme im veľa úspechov vo vyučovacom procese.

 

Vážení budúci účastníci niektorej z masérskych škôl na Slovensku, buďte pri výbere školy pozorní a vyberajte aj podľa týchto informácií, ktoré sme Vám na našej web-stránke poskytli.


Dokončiť nákup