Klasická a športová REMAS masáž

Na tomto kurze sa naučíte originálnu Remas celotelovú klasickú a športovú masáž, s ktorou naši absolventi majú veľké úspechy hlavne v zahraničí. Túto masáž môžete využiť na regeneráciu a relaxáciu zdravých ľudí vo svojom okolí, ale s osvedčením o absolvovaní tohoto kurzu, sa môžete uchádzať o zamestnanie v masérskom salóne, hotelových masážnych zariadeniach, masážnych salónoch, alebo v športových kluboch, prípadne sa uchádzať o miesto v zahraničí. Na základe absolvovania tohoto kurzu nemôžete získať živnostenský list maséra. Kurz je rozdelený na tri časti, I.časť trvá 7 dní, II.časť je individuálna prax doma na svojich známych, priateľoch a rodinných príslušníkoch. III.časť trvá 4 dni a je ukončená záverečným písomným testom a praktickou skúškou. Vyučovanie prebieha od 9,00 - cca 19,00 hod. Samozrejme s prestávkami a 1,5 hod prestávkou na obed. Garantom odbornosti kurzu sú RNDr. Ján Šmída, lektor  na Univerzite CM v Trnave, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany a fyzioterapeuti +  športoví odborníci,  Mgr.Miroslav a Lubomír Masárovci, ktorí vyučujú teóriu a praktickú masáž.

Odborné prednášky sú z anatómie, fyziológie, prvej pomoci, hygieny, teórie masáže a praktickej výučby. Ďalej z  lymfodrenáže, reflexológie a ďalších alternatívnych masážnych techník.  Ak sa predbežne prihlásite  telefonicky alebo z našej stránky potrebujeme od Vás celú poštovú adresu, aby sme Vám cca mesiac pred začiatkom kurzu mohli poslať záväznú prihlášku s pozvánkou a šekom na úhradu zálohy 100 €. Včasným uhradením zálohy budete zaradený do kurzu. Vaše osobné údaje budú spracované v súlade s GDPR.
Na kurze budete potrebovať : 
kompletné biele oblečenie (biele tričká – aspoň 5 ks, biele nohavice, ponožky), prezuvky, dve osušky, dva uteráky a písacie potreby. 
Pred nástupom na kurz doporučujeme dať si ošetriť nohy pedikúrou. Na začiatku kurzu prosíme predložiť čestné prehlásenie, že netrpíte žiadnou infekčnou a kožnou chorobou a Ste spôsobilý/á absolvovať kurz maséra. 


Vzhľadom k tomu, že kapacita kurzu je maximálne 20 účastníkov, zaraďujeme podľa poradia uhradených záloh. 
Zvyšok sumy 199 € sa dopláca pri nástupe na kurz. Ostatným bude záloha vrátená, alebo po dohovore budú prednostne zaradení do nasledujúceho kurzu. Pri nástupe do kurzu sa preukážte ústrižkom o zaplatení zálohy. Tešíme sa na Vašu účasť, s pozdravom Mgr. Miroslav a Lubomír Masárovci.
I. časť 20.11. - 26.11.2023 a II. časť 07.12. - 10.12.2023

 

TERMÍNY KURZOV

20.11. - 10.12.2023 - voľný

Výber termínu:

20.11. - 10.12.2023 - voľný

Cena:

 
349,00

voľné

Kúpiť
+
Dokončiť nákup