Wellness pracovník - mesérske služby, kurz akreditovaný MŠ SR

Nový vzdelávaci program WELLNESS PRACOVNÍK - MASÉRSKE SLUŽBY, akreditovaný MŠ SR. Kurz je v rozsahu 320 hodín, 100 hodín teória 220 hodín praktická výučba. Vyčovanie je rozdelené v troch vyučovacích blokoch vždy po 10 + 10 + 10 dní intenzívnej výučby.

Obsahom výučby je anatómia, fyziológia, teória masáže, prvá pomoc, hygiena, psychológia,  praktická výučba masáže, základy práce vo wellness, saunovanie, saunové rituály a marketing podnikania.

Kurz je ukončený záverečnými skúškami. Úspešní absolventi získajú osvedčenie, ktoré oprávňuje po absolvovaní kvalifikačnej skúšky, požiadať o živnostenský list a otvoriť si súkromnú masérsku prax.
Odborným garantom tohoto kurzu je Doc. MUDr. Jozef Šmondrk CSc. Lektor fyzioterapie na viacerých VŠ, odborný lekár pre fyziatriu, reumatológiu a liečebnú rehabilitáciu. Anatómiu vyučuje RNDr. Ján Šmída lektor na inštitúte fyzioterapie v Piešťanoch. Teóriu a praktickú masáž vedú Mgr. Miroslav a Lubomír Masárovci - fyzioterapeuti s dlhoročnou praxou.

V cene kurzu sú učebné texty a CD s audiopostupom masáže. Možnosť vydať certifikované osvedčenie v AJ a NJ za poplatok 20.-eur.
Na kurz si prineste kompletné biele oblečenie, min 5 ks biele tričká, dve osušky a uterák. Plachty na masérske stoly máte v cene kurzu.
Pre nástupom na kurz odporúčame chodidlá ošetriť pedikúrou.
Termín rozdelenia kurzu do troch blokov :
                  03.01.- 12.01.2020  I.časť   - 10 dní

                  26.01.- 04.02.2020  II.časť  - 10 dní
                  14.02.- 23.02.2020  III.časť - 10 dní

Kurz je možné prefinancovať aj cez Úrad práce tzv. REPAS - ako rekvalifikáciu
                 

 

 

TERMÍNY KURZOV

02.09. - 25.10.2019 - prebieha

03.01. - 23.02.2020 - voľný

 

PRIHLÁŠKA NA KURZ

Výber termínu:

Cena:

 
699,00
Kúpiť
Dokončiť nákup