Wellness pracovník - mesérske služby, kurz akreditovaný MŠ SR


Nový vzdelávací program WELLNESS PRACOVNÍK - MASÉRSKE SLUŽBY, akreditovaný MŠ SR. Kurz je v rozsahu 320 hodín, 100 hodín teória 220 hodín praktická výučba. Vyučovanie je rozdelené v troch vyučovacích blokoch vždy po 10 + 10 + 10 dní intenzívnej výučby + záverečné skúšky

Obsahom výučby je anatómia, fyziológia, teória masáže, prvá pomoc, hygiena, psychológia,  praktická výučba masáže, základy práce vo wellness, saunovanie, saunové rituály a marketing podnikania.

Kurz je ukončený záverečnými skúškami. Úspešní absolventi získajú osvedčenie, ktoré oprávňuje sa zamestnať vo wellness zariadeniach ako wellness pracovník - masér a po absolvovaní kvalifikačnej skúšky na FTVŠ Bratislava, požiadať o živnostenský list a otvoriť si súkromnú masérsku prax.
Odborným garantom tohoto kurzu je Doc. MUDr. Jozef Šmondrk CSc. Lektor fyzioterapie na viacerých VŠ, odborný lekár pre fyziatriu, reumatológiu a liečebnú rehabilitáciu. Anatómiu vyučuje RNDr. Ján Šmída lektor na inštitúte fyzioterapie v Piešťanoch. Teóriu a praktickú masáž vedú Mgr. Miroslav a Lubomír Masárovci - fyzioterapeuti s dlhoročnou praxou.

V cene kurzu sú učebné texty a DVD s postupom masáže. Možnosť vydať certifikované osvedčenie v AJ a NJ za poplatok 20.-eur.
Na kurz si prineste kompletné biele oblečenie, min 5 ks biele tričká, dve osušky a uterák. Plachty na masérske stoly máte v cene kurzu.
Pre nástupom na kurz odporúčame chodidlá ošetriť pedikúrou.
Termín rozdelenia kurzu do troch blokov :
                                          

           
                   08.01. - 17.01.2021 I. časť
                   22.01. - 31.01.2021 II. časť
                   06.02. - 15.02.2021 III.časť
Kurz je možné prefinancovať aj cez Úrad práce tzv. REPAS - ako rekvalifikáciu
                 

 

 

TERMÍNY KURZOV

08.01. - 15.02.2021 - voľný

 

PRIHLÁŠKA NA KURZ

Výber termínu:

08.01. - 15.02.2021 - voľný

Cena:

 
699,00
Kúpiť
Dokončiť nákup