Wellness pracovník - masérske služby novinka

Nový vzdelávaci program WELLNESS PRACOVNÍK - MASÉRSKE SLUŽBY, akreditovaný MŠ SR. Kurz je v rozsahu 320 hodín, 100 hodín teória + 220 hodín praktická výučba. Vyčovanie je rozdelené v troch vyučovacích blokoch vždy po 10 dní intenzívnej výučby plus 2 dni záverečné skúšky.

Obsahom výučby je anatómia, fyziológia, teória masáže, prvá pomoc, hygiena, psychológia,  praktická výučba masáže, základy práce vo wellness, saunovanie, saunové rituály a marketing podnikania.

Kurz je ukončený záverečnými skúškami. Úspešní absolventi získajú osvedčenie, ktoré oprávňuje po absolvovaní kvalifikačnej skúšky pred živnostenskou komorou, požiadať o živnostenský list.
Odborným garantom tohoto kurzu je Doc. MUDr. Jozef Šmondrk CSc. Lektor fyzioterapie na viacerých VŠ, odborný lekár pre fyziatriu, reumatológiu a liečebnú rehabilitáciu. Teóriu a praktickú masáž vedú Mgr. Miroslav a Lubomír Masárovci - fyzioterapeuti s dlhoročnou praxou.

V cene kurzu sú učebné texty a CD s audiopostupom masáže. Možnosť vydať certifikované osvedčenie v AJ a NJ za poplatok 20.-eur.
Na kurz si prineste kompletné biele oblečenie, min 5 ks biele tričká, dve osušky a uterák. Plachty na masérske stoly máte v cene kurzu.
Pre nástupom na kurz odporúčame chodidlá ošetriť pedikúrou.
Termín rozdelenia kurzu do troch blokov :
                  25.03.- 03.04.2019  I.časť

                  23.04.- 02.05.2019  II.časť
                  13.05.- 22.05.2019  III.časť + záverečné skúšky
                 

 

TERMÍNY KURZOV

25.03. - 22.05.2019 - voľný

 

PRIHLÁŠKA NA KURZ

Novinka

Výber termínu:

25.03. - 22.05.2019 - voľný

Cena:

 
699,00

voľné

Kúpiť
Dokončiť nákup