Športová masáž s akreditáciou MŠ SR a klasická masáž

Na tomto kurze sa naučíte celotelovú športovú masáž. Športová masáž je akreditovaná MŠ SR. Súčasťou kurzu je aj výučba originálnej klasickej Remas masáže, s ktorou naši absolventi majú veľké úspechy hlavne v zahraničí. Úspešní absolventi dostanú osvedčenie, ktoré oprávňuje sa zamestnať v masérskom salóne, vo wellness zariadeniach, hoteloch, v športových kluboch, prípadne sa uchádzať o miesto v zahraničí. Kurz je rozdelený na tri časti, I.časť trvá 10 dní, II.časť je individuálna prax doma na svojich známych, priateľoch a rodiných príslušníkoch. III.časť trvá 5 dní ukončená záverečnou skúškou. Vyučovanie prebieha od 9,00 - cca 20,00 hod. Garantom odbornosti kurzu je doc.MUDr.Jozef Šmondrk CSc.,lektor fyzioterapie na Univerzite CM v Trnave. Teóriu masáže a praktickú masáž vedú Mgr.Miroslav a Mgr.Lubomír Masár - fyzioterapeuti.

Odborné prednášky sú z anatómie, funkčnej anatómie, prvej pomoci, hygieny, teórie športového tréningu, teórie masáže a praktickej výučby. Ďalej z psychológie, lymfodrenáže, reflexológie a ďaľších alternatívnych masážnych techník. Úspešní absolventi dostanú osvedčenie o odbornej spôsobilosti športového maséra a klasickej originálnej Remas masáže. Osvedčenie Športový masér, oprávňuje podnikať na základe zápisu do registra športových odborníkov. Ak sa predbežne prihlásite - telefonicky alebo z našej stránky potrebujeme od Vás celú poštovú adresu, aby sme Vám cca mesiac pred začiatkom kurzu mohli poslať záväznú prihlášku s pozvánkou a šekom na úhradu zálohy 100 €. Včasným uhradením zálohy budete zaradený do kurzu. 
Na kurze budete potrebovať : 
kompletné biele oblečenie (biele tričká – aspoň 5 ks, biele nohavice, ponožky), prezúvky, dve osušky, dva uteráky a písacie potreby. 
Pred nástupom na kurz doporučujeme dať si ošetriť nohy pedikúrou. Na začiatku kurzu prosíme predložiť čestné prehlásenie, že netrpíte žiadnou infekčnou a kožnou chorobou a Ste spôsobilý/á absolvovať kurz maséra. 


Vzhľadom k tomu, že kapacita kurzu je maximálne 22 účastníkov, zaraďujeme podľa poradia uhradených záloh. 
Zvyšok sumy 239 € sa dopláca pri nástupe na kurz. Ostatným bude záloha vrátená, alebo po dohovore budú prednostne zaradení do nasledujúceho kurzu. Pri nástupe do kurzu sa preukážte ústrižkom o zaplatení zálohy. Tešíme sa na Vašu účasť, s pozdravom Mgr. Miroslav a Mgr.Lubomír Masárovci

 

TERMÍNY KURZOV


Cena:

 
339,00
Kúpiť
Dokončiť nákup